Mijn favorieten

Taxaties

Betrouwbare taxatie door een NVM-makelaar/taxateur
Voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek heeft u een professioneel taxatierapport nodig. Zowel u als uw geldverstrekker moeten op de inhoud van een taxatierapport kunnen voortbouwen.
 
   

Bij het uitvoeren van een taxatie komt heel wat kijken. Sterk Makelaardij controleert en beoordeelt zaken die van invloed zijn op de waarde van uw woning, zoals bijvoorbeeld:
·       De staat van onderhoud van de woning.
·       Inhoud en oppervlakte.
·       Kadastrale gegevens controleren en nagaan van de eigendomssituatie en eventuele rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de
        woning en de grond (bijv. recht van overpad, erfpacht).
·       Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging.
·       Bijzonderheden aan de woning, zoals ligging, omgeving en functionele indeling.
·       Vraag en aanbodverhouding in de markt. 
·       Bestemmingsplan

De taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport voorzien van een onderbouwing. In de uitgebreide NVM-database kan de makelaar/taxateur voldoende referentieobjecten vinden die voor deze onderbouwing kan worden gebruikt.

Taxatie-instituut
Als extra zekerheid kan de makelaar/taxateur zijn taxatierapport laten controleren door een validatie-instituut. Bepaalde banken stellen een controle door een validatie-instituut verplicht.  De meeste NVM-makelaar/taxateurs werken samen met het validatie instituut NWWI, dat mede door de NVM is opgericht. Ook Sterk Makelaardij werkt samen met het NWWI.

Bij taxaties voor woningfinanciering welke door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek.

Goed gevoel
Met een NVM-makelaar houdt u een goed gevoel over aan de taxatie. Mede dankzij de erecode en de permanente opleidingen van de NVM wordt uw woning getaxeerd door een echte professional.